BLİSTER

  1. 0 ve 00 sert kapsüllerde 10’lu blister
  2. 1000mg tabletlerde 10’lu blister
  3. 500mg yumuşak kapsüllerde 15’li blister
  4. 1000mg yumuşak kapsüllerde 10’lu blister